รูปแบบโปสเตอร์

การเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

คำชี้แจง

                1) ผู้นำเสนอจัดพิมพ์โปสเตอร์จำนวน 1 แผ่นตามรูปแบบและขนาดที่ผู้จัดกำหนดให้

                2) โปสเตอร์มีขนาด 70 x 140 cm ลักษณะตามตัวอย่างด้านล่าง

                3) ผู้นำเสนอติดตั้งโปสเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. หรือวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตามแผนผังที่กำหนด โดยผู้จัดจะจัดเตรียม X-stand ไว้ให้

2019 07 03 11 26 39            

                - ผู้นำเสนอผลงานต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ของตนเอง ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบคำถามกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที 

                - หลังนำเสนองานเสร็จผู้นำเสนอสามารถเก็บโปสเตอร์ได้ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562        

หลังเวลา 16.00 น.

 

เอกสารดาวโหลด 

Example of Poster Presentation layout

ดาวน์โหลด

รูปแบบโปสเตอร์ 1 

ดาวน์โหลด

รูปแบบโปสเตอร์ 2 ดาวน์โหลด
ส่วนบนของโปสเตอร์ LOGO ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด

พิมพ์