การเดินทาง

ข้อมูลทั่วไป ฮิต: 302

1. มหาวิทยาลัยมีบริการรถรับส่งฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมเดินทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารในเมืองร้อยเอ็ดและสนามบินร้อยเอ็ดไปยังสถานที่จัดประชุม

2. เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร มายังท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด ตัวอย่างตารางการบิน (โปรดตรวจสอบความพร้อมปัจจุบันที่ http://www.airasia.com) และมีรถรับ-ส่ง จากสนามบินไปยังสถานที่จัดประชุม

3. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถรุบุพิกัดใน GPS มายังสถานที่จัดประชุมได้ ด้วยพิกัด 16.141090, 103.882539 หรือคลิก https://goo.gl/maps/Y9QHiVo4vTz

พิมพ์