อัตราลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติ

ประเภทบุคคลค่าลงทะเบียน / บทความ / คน
15 มกราคม - 31 มีนาคม 25621 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษา มรภ.รอ. 1,500 บาท 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน) 1,200 บาท 1,500 บาท

หมายเหตุ นักวิจัยจัดพิมพ์โปสเตอร์ตามรูปแบบและขนาดที่กำหนดให้ โดยโครงการจะจัดอุปกรณ์ X- Stand ไว้บริการ

หมายเลขบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-34426-4
ชื่อบัญชี RERU ICET

reru icet bank


พิมพ์